Integritetspolicy

A. Inledning
1. Vi värnar om våra besökares personliga integritet på webbplatsen. Här hittar du vår integritetspolicy som förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder din personliga information.
2. Du godkänner vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida.

B. Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:
1. Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp, version och operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av den här webbplatsen, inklusive referenskällan, längden på besöket, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.
3. Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.
4. Information som du anger för att konfigurera prenumeration på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
5. Information som skapas när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
6. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår hemsida, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsuppgifter.
7. Information som du skickar till vår hemsida med avsikt att publicera på internet.
8. Övriga personuppgifter du skickar till oss.

C. Hur vi använder din personliga information
Personliga uppgifter som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

1. Administrera hemsidan och verksamheten
2. Anpassa vår hemsida till dig
3. Aktivera användningen av tjänsterna på vår hemsida
4. Skicka varor som köpts via vår hemsida
5. Leverera tjänster som köpts via vår hemsida
6. Skicka fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
8. Skickar dig e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
9. Skicka vårt nyhetsbrev om du anmälde dig till det (du kan avbryta prenumerationen när du vill).
11. Skicka statistisk information om våra användare till tredje part.
12. Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig relaterade till vår hemsida
13. Hålla vår hemsida säker och förhindra bedrägerier.
14. Verifiering av överensstämmelse med villkoren för användning av vår hemsida.
15. Övriga användningsområden.
Om du lämnar personuppgifter för publicering på vår hemsida, publicerar vi och använder informationen i enlighet med det du beviljar oss. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredjeparts del.

D. Överlåta personlig information
Vi kan överlåta din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan överlåta din personliga information till någon medlem i vår företagsgrupp (det vill säga våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan överlåta din personliga information:

1. I den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag
2. I samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden
3. För att utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga och minska bedrägerier och kreditrisk);
4. Till köparen (eller potentiell köpare) av alla företag eller tillgångar som vi säljer (eller överväger sälja)

Med undantag av vad som anges i denna policy, lämnar vi inte din personliga information till tredje part.

E. Internationella dataöverföringar
1. Information vi samlar in, kan lagras, bearbetas och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA.
3. Personliga uppgifter som du publicerar på vår hemsida eller skickar för offentliggörande på vår hemsida kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen eller missbruk av sådan information av andra.
4. Du accepterar uttryckligen överföringar av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Hur länge lagrar vi din personliga information
1. I detta avsnitt F anges våra policyer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra lagliga skyldigheter när det gäller att behålla och radera personuppgifter.
2. Personliga uppgifter som vi behandlar i något ändamål behåller vi inte längre än nödvändigt för att uppfylla detta ändamål.
3. Utan att det påverkar artikel F-2 tar vi vanligtvis ta bort personuppgifter som faller inom de kategorier som anges nedan inom en månad.
4. Utan att inskränka övriga delar av section F, behåller vi dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag
b. om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller blivande rättsliga förfaranden och
c. för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive
tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

G. Hur säkrar vi din personliga information
1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
2. Vi lagrar alla personuppgifter som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som kommer in via vår webbplats, skyddas med kryptering.
4. Information via internet är inneboende osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
5. Du är ansvarig för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt. Vi kommer inte att fråga dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

H. Tillägg
Vi kan uppdatera denna policy från tid till annan genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kolla denna sida ibland för att se till att du förstår eventuella ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post.

I. Dina rättigheter
Du har rätt att få ut all personlig information om dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att vara föremål för följande:
1. Betalning av en avgift, och
2. Leverans av lämpligt bevis på din identitet för detta ändamål, accepterar vi vanligtvis en kopia av ditt körkort/id-kort/pass.
Vi kan undanhålla personlig information du begär om lagen så tillåter.
Du kan när som helst begära att inte använda dina personliga uppgifter för reklam.
I praktiken har du antingen accepterat användningen av dina uppgifter för reklam eller så har du avböjt.

J. Tredjeparts webbplatser
Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och uppgifter om tredjepartswebbplatser. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredjeparts integritetspolicy och praxis.

K. Uppdatering av information
Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Cookies
Vår hemsida använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng av bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen kvarvarande cookies eller sessionscookies: En kvarvarande cookie lagras av en webbläsare och kommer att vara giltig fram till dess angivna utgångsdatum, såvida inte användaren raderat den före utgångsdatumet. En sessionscookie å andra sidan kommer att gå ut i slutet av användarsessionen när webbläsaren stängs. Cookies innehåller inte typiskt någon information som personligen identifierar en användare, men personuppgifter som vi lagrar om dig kan vara kopplade till informationen som lagras i och erhållits från cookies. Vi använder både session och kvarvarande cookies på vår hemsida.
1. Namnen på de cookies som vi använder på vår hemsida och de syften som de används för anges nedan:
a. vi använder Google Analytics, Hubspot och Adwords på vår hemsida för att identifiera en dator när en användare besöker webbplatsen / spåra användarna när de navigerar på webbplatsen / gör det möjligt att använda en kundvagn på webbplatsen / förbättra webbplatsens användbarhet / analysera användningen av webbplatsen / administrera webbplatsen / förebygga bedrägerier och förbättra webbplatsens säkerhet / personifiera webbplatsen för varje användare / målannonsering som kan vara av särskilt intresse för specifika användare;
2. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra att acceptera cookies - till exempel:
en. I InternetExplorer (version10) kan du blockera cookies med hjälp av
Inställningar för cookiehantering som finns tillgängliga genom att klicka på "Verktyg"
"Internet-alternativ", "Sekretess" och sedan "Avancerat";
b. I Firefox (version24) kan du blockera alla cookies genom att klicka på "Verktyg"
"Alternativ", "Sekretess", välj "Använd anpassade inställningar för historia" från
rullgardinsmenyn och avmarkera "Acceptera cookies från webbplatser"; och
c. I Chrome (version 29) kan du blockera alla cookies genom att öppna
"Anpassa och kontrollera" -menyn och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Innehållsinställningar" och välj sedan "Blockera webbplatser från att ställa in data" under "Cookies" -rubriken.
Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser. Om du blockerar cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida.
3. Du kan ta bort cookies som redan lagrats på din dator, till exempel:
en. I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt radera cookiefiler (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835);
b. I Firefox (version24), kan du radera cookies genom att klicka på "Verktyg"
"Alternativ" och "Sekretess" och sedan välja "Använd anpassade inställningar för historia", klicka på "Visa cookies" och klicka sedan på "Ta bort alla cookies". och
c. I Chrome (version 29) kan du radera alla cookies genom att öppna menyn "Anpassa och kontrollera" och klicka på "Inställningar", "Visa avancerade inställningar" och "Ta bort webbläsardata" och välj sedan "Ta bort cookies och annan webbplats och plug-in data "innan du klickar på" Rensa webbläsningsdata ".
4. Radera cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten hos många webbplatser.